Nakon pritužbi stanara, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša uveo je privremenu javnu rasvjetu kod zgrade Maraska koja ni nakon više od dvije godine nije dočekala početak preobrazbe u hotel.

I dok se izgradnji Hyatta rijetko tko više nada, vijećnici su zamolili da se barem ukloni opasnost za prolaznike.

- Kad padaju zvijezde to je romantično, ali kad padaju crijepovi to nije romantično, već može nekoga ubiti. Može li gradska administracija nešto učiniti kako bi se zaustavilo to propadanje zgrade Maraske?, pitao je Rade Šimičević (HDZ) prenoseći pritužbe građana. 

Resorni pročelnik istaknuo je kako su već reagirali na pritužbe stanara.

- Na njihovu inicijativu tijekom proteklih 10 dana osvijetlili smo taj dio koji gleda na bivšu tvornicu Maraska. Riječ je o privremeno postavljenim stupovima javne rasvjete, kako bi na tom tragu dočekali končano uređenje tog dijela, poručio je Dujela.