U moru između putničke i ribarske luke u Gaženici došlo je do ekološkog incidenta u kojem je u moru završila manja količina mazuta. Iako u Ministarstvu pomorstva do danas nisu dobili informaciju o zagađenju, doznajemo da se radi o zaostatku nekadašnjeg riboprerađivača Adrije, koja godinama nakon zatvaranja i dalje predstavlja svojevrsnu ekološku bombu.

Mazut se nalazio u cijevi ispod morske površine, a kako je tamo nedavno došao jaružar koji je radio na odmuljivanju luke probio je cijev i ispustio tekućinu u more. Lučka kapetanija je reagirala i postavila zaštitnu branu kako bi se mazut očistio s površine.

Iako mazut ne potječe s broda koji je tamo privezan, fotografije čitatelja sugeriraju nam da ni on nije ostao pošteđen prljavštine iz podmorja.