Dug Općine Vir za neplaćeno parkiranje Zagrebparkingu od 180 kuna, postao je predmet dviju sudskih parnica nakon ovrhe na koju su se žalili općinari.

Prema objavljenoj presudi, Općina Vir će umjesto 180 kuna platiti iznos od najmanje dvije  tisuće kuna  ukoliko ne ulože novu žalbu. I to sve zato što je korisnik općinskog vozila tri puta nije platio parkiranje u Zagrebu 2016. godine. Iznos dnevne karte, odnosno kazne od 180 kuna, uvećan za pripadajuću zateznu kamatu te sudske troškove od 725 kune, ishod su gubljenja vremena po sudovima. Na Trgovačkom sudu koji je donio posljednju presudu, vodio se ozbiljni dokazni postupak. Uvidom u evidenciju MUP-a za potrebe Zagrebački holding d.o.o. utvrđeno je kako je vlasnik vozila ZD 123 GZ Erste & Steiermärkische S-leasing d.o.o. PJ Zadar, tip vozila Volkswagen te kako je korisnik vozila Općina Vir.

To je vozilo parkirano 23. srpnja 2016. u Ulici kneza Borne u Zagrebu, 21. listopada 2016. u Rugvičkoj ulici u Zagrebu, a 16. studenoga 2017. u Metalčevoj ulici u Zagrebu. Međutim, nije bilo istaknute parkirališne karte, zbog čega je trebalo platiti dnevnu kartu (kaznu). Iz Općine Vir tijekom postupka samo paušalno navela kako joj nije izdana dnevna karta od tužitelja, niti da je dobila obavijest od tužitelja (Zagrebparkinga) da postoji dugovanje prema njemu. Ali bez dokaza. Krunski dokaz je taj Zagrebparking nije bio dužan poslati tuženici (Općina Vir)obavijest o dugovanju, jer se samim neplaćanjem parkirališne karte smatra da su dužni platiti dnevnu kartu.

Nakon ovrhe iz srpnja 2018 na koju je Općina Vir uložila prigovor, dug od 180 kuna dospijeva na Općinski sud koji je rješenje o ovrsi stavio izvan snage u kolovozu prošle godine. I odlučili kako će se postupak za dug od 180 kuna nastaviti na Trgovačkom sudu koji je za to nadležan.

I tako je potrošeno vrijeme i novac na sudovima koji bi se trebali, valjda baviti, važnijim sporovima od nečega što se zove prekršaj.