Zamjenik župana Šime Vicković primio je u ponedjeljak izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa Roberta Markta u čijoj su pratnji bili i Danijela Vranić, voditeljica Odjela za rad s društvima Crvenog križa i Bore Galac, ravnatelj Crvenog križa Zadarske županije.

Zamjenik Vicković koji je ujedno načelnik stožera Civilne zaštite rekao je kako Zadarska županija temeljem Zakona o Crvenom križu financira njihov rad , i to s 0,5% Županijskog proračuna za redovni rad te 0,2% za zaštitu i spašavanje. Ove godine je to 401.5010 kuna. Također je dodao da povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi 25. listopada svake godine organizira svečani prijem za dobrovoljne darivatelje kojima se uručuju priznanja za „okrugla" darivanja te im i župan uruči prigodan dar. Pomoć Crvenog križa bila je neprocjenjiva kada su našu županiju zadesili požari i poplave.

Predsjednik Hrvatskog crvenog križa Robert Markt zamolio je za pomoć razvojnih agencija Zadarske županije u pripremi projekata kojima bi mogli povući sredstva iz europskih socijalnih fondova za nabavku opreme i obnovu infrastrukture. Najavio je također da će Hrvatski crveni križ u suradnji s Lučkom kapetanijom napraviti projekt spašavanja na moru kako bi podigli sigurnost u turizmu.

Bore Galac najavio je simulaciju razornog potresa u luci Gaženica kada će biti i postavljen šator za takve namjene kojega će nabaviti Zadarska županija.