ZADAR- Urbanistički plan uređenje mješovite zone Bregdetti bit će ponovno na javnom uvidu i raspravi od 27. ožujka do 4. travnja.

Iako je na prijedlog plana stiglo jako puno primjedbi, među kojima jedna koju je potpisalo 103 građana Arbanasa, brojnost javne rasprave nije razlog što će ona za prijedlog UPU Bregdetti biti ponovljena. Nova javna rasprava zakazana je 2. travnja u 10 sati u gradskoj vijećnici.

UPU Bregdetti ponavlja se samo iz dva razloga: osiguranje parkirnih mjesta na dijelu privatnog vlasništva uz postojeće sportske terene te isticanje alternativnog prometnog povezivanja obuhvata zone, doznali smo od Darka Kasapa, pročelnika za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Burna javna rasprava održana u Arbanasima

To bi bio kompromis na sve primjedbe koje su izrekli zainteresirani mještani Arbanasa a koje je izrađivač plana, arhitekt Željko Predovan mahom odbio. Uvažene su samo dvije primjedbe državnih službi - zaštita od požara koja se mora poštovati u udaljenosti među kućama te ostalim uvjetima. Hrvatske željeznice su dale ozbiljnu primjedbu na planirani zeleni pojas zaštite željezničke pruge Knin - Zadar. Planirani drvored visokih stabala, po njihovom pravilniku o sigurnosti pruge, nije dobro rješenje.