ZADAR- Vijest za mlade obitelji u Zadru danas je na svom kolegiju objavio gradonačelnik Branko Dukić - tri godine nakon što je napravljena lista s više od 200 kandidata za POS-ove stanove, dokumentacija je poslana APN, državnoj agenciji koja bi s Gradom Zadrom trebala zajednički ostvariti projekt gradnje 100 stanova.

U međuvremenu je s te liste 36 obitelji riješilo stambeno pitanje, dok će ostali čekati dok se nove zgrade projektiraju te izgrade na Crvenim kućama. Dobra okolnost je da tamo već postoji komunalna infrastruktura u koju je, prema riječima pročelnika za graditeljstvo Darka Kasapa uloženo 17 milijuna kuna.

Projekt POS-ovih stanova na Crvenim kućama aktiviran je odlukom Vlade koja je kako je izvijestila pročelnica Mirjana Zubčić prošlog petka donijela Odluka o prijenosu APN-u (Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama) prijenos u vlasništvo nekretnine površine 7469 m², k.o. Crno. Na njoj će se graditi stanovi, nakon što se između APN-a zaključi predugovor na osnovu kojeg će se moći projektirati i graditi.
Da bi došli do tog stupnja, Grad Zadar je morao provesti i izmjene DPU Crvene kuće, čime se povećao kapacitet za POS-ove stanove.

A kada se jednom dogodi POS na Crvenim kućama, gradonačelnik Dukić je najavio drugu lokaciju koju je potrebno već sad pripremiti. Naravno, radi se o Smiljevcu gdje su novinari prošlog ljeta bili pozvani da u vruće poslijepodne sudjeluju u promociji POS-ovog projekta od strane HNS-ovog ministra graditeljstva.