Šuma između ulica Hrvatskog sabora i Grgura Budislavića opet je puna svakakvog smeća. Od čišćenja očito ništa jer svaki put smeće opet "nikne" i, nažalost, nastavit će se tako dok se ne poduzmu neke veće mjere (rampe, kamere, novčane kazne...). Nadamo se da će objava potaknuti nekoga od odgovornih da se ovdje napokon nešto poduzme, javila nam je uz fotografije otpada mještanka Novog Bokanjca.

Za sanaciju divljih odlagališta u ovom gradskom predjelu Grad Zadar prošle je godine za 79.800 kuna angažirao tvrtku Odlagalište sirovina. Prema informacijama koje smo dobili iz gradske uprave, otpad je uklonjen s dviju lokacija. Lokacija uz makadamsku cestu sanirana je djelomično, dok je divlje odlagalište uz vojni poligon sanirano u cijelosti.

- Na ovaj način uklonjeno je ukupno 245,30 tona otpada, informacija je iz Upravnog odjela za komunalne djelatnosti koji je nakon naše prijave uputio komunalne redare na pregled lokacije.

Ovim putem apelira se i na građane koji nedozvoljeno u noći odlažu otpad.

- Onaj tko je uložio trud i trošio gorivo za dovesti to tu, mogao je produžiti još malo pa ostaviti sve na deponiju Čistoće, zaključak je naše čitateljice koja ističe kako je za rješenje ovog dugoročnog problema ipak potrebno više od jednokratnog uklanjanja otpada.