Problem odvoza velikih količina komunalnog otpada s Poluotoka, kao i ambalažnog reciklabilnog te biorazgradivog, zadarska Čistoća riješit će podzemnim kontejnerima. Projekt koji se priprema već tri godine, a od prošle je ušao i u Plan gospodarenjem otpadom na području Grada Zadra, pred konačnom je realizacijom. Na sastanku s konzervatorima ovog tjedna dogovoreno je desetak lokacija pogodnih za postavljenje kontejnera. Prva od njih bit će u Ulici Mihovila Pavlinovića, na prostoru sadašnje živice uz hotel Zagreb, nasuprot Osnovne škole Petra Preradovića.

- Cilj nam je na rubne dijelove Poluotoka postaviti grupe kontejnera koji će svojim najvećim dijelom biti ispod površine. Izvana će biti vidljiva samo kapica kroz koju će se otpad ubacivati, dok je ispod površine biti veliki kontejneri. U elaboratu smo predvidjeli lokacije u kojima bi to bilo zgodno postaviti, a nakon ocjene konzervatora ostalo ih je desetak na kojima ćemo početi postavljati kontejnere, najavljuje direktor Čistoće Dragan Maračić.

Tema posljednjeg sastanka s konzervatorima bio je odabir tehnologije, budući da postoje različite vrste kontejnera. Nakon dogovora slijedi pisanje projekta, građevinski radovi i nabavka opreme za Ulicu Mihovila Pavlinovića. Prođe li sve po planu, podzemni kontejneri bi trebali biti postavljeni već do početka sezone. Planirana investicija za prvu lokaciju je oko 330.000 kuna.

- Predviđeno je da se u kontejner miješani komunalni otpad može odvajati odvojeno od ambalažnog reciklabilnog i biorazgradivog otpada. Postojat će mogućnost pristupa karticama, pa će se količina odloženog otpada moći izvagati i tako ispuniti zahtjev da se svakom korisniku naplati odvoz onoliko otpada koliko ga je odložio. Pritom će se, naravno, naplaćivati samo komunalni miješani otpad, dok će re reciklabilni i biorazgradivi otpad besplatno zbrinjavati, kaže Maračić.

Podzemnim kontejnerima onemogućit će se galebovima da raznose ostatke hrane, a nestat će i mirisa koji fermentiraju u postojećim spremnicima. Kada se završi postavljanje na svim lokacijama, u gradskoj jezgri ostat će samo kantice za sitni otpad.

- Mi sada neke lokacije u centru grada ljeti moramo prazniti svakih 20 minuta. Kada postavimo podzemne kontejnere, zbog većeg volumena kamioni Čistoće bit će manje prisutni na Poluotoku, odnosno uopće neće prometovati ulicama već samo po rubu gradske jezgre, najavljuje Maračić.