ZADAR- Ogromnu količinu negativne energije, koja se nagomila tijekom tjedna, neki imaju potrebe izbaciti kroz vikend i nakon toga biti face.

Za podizanje kontejner za smeće ovu konstrukciju u parku Vruljica, trebalo je snage i punu ruku.
Agresija prema plastičnim kontejnerima, poznata je pojava na gradskim ulicama. Ili će ga zapaliti ili iskrenuti, ali da će ga dizati kao spomenik - vandalizam stvarno nema granica.