ZADAR- Umjesto u utorak, 12. ožujka rok za izvođača radova parternog uređenja zadarskih bedema - Muraja produžava se do 20. ožujka.

Došlo je do promjene u dokumentaciji - kod projekta bravarije te je Ministarstvo kulture objavilo tumačenje Pravilnika o zaštititi postupanju s kulturnim dobrima , doznajemo u Odjelu za EU fondove koji je nositelj ovog projekta koji s rekonstrukcijom Providurove palače nosi zajednički nazivnik Zadar baštini. U dokumentaciju je crvenom bojom uvrštena odredba da „u slučaju da izvođač odbije postupiti sukladno navedenom Zakonu, odnosno Pravilniku Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora i to u ukupnom iznosu. Isto se odnosi i na arheološka istraživanja za koja se mora ishoditi prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Zadru, najkasnije do obavljanja prvog posla.
Procjena vrijednosti radova je 19.9 milijuna kuna bez PDV-a. Što će biti s natječajem ako ekonomski najpovoljnija ponuda bude veća od procjene, bilo je jedno od pitanja u dosadašenjem vremenu javne nabave. Kao i koliko će trebati ostrugati postojećeg asfaltnog sloja - odgovor je 10 centimetara.