Uz 14 radnih mjesta u znanstveno-nastavnoj djelatnosti, Sveučilište u Zadru raspisalo je natječaj za pet radnih mjesta. Četiri su na određeno kao što je potraga za dva stručna referenta, koja bi, kako se navodi u natječaju, radili u Kopirnici, s 5 posto radnog vremena, do povratka privremeno odsutnog stručnog referenta. Traži se srednja škola.
Zbog zamjene otvoreno je i mjesto voditelja Ureda za izdavačku djelatnost. Na godinu dana, bez naznačenog razloga zapošljava se i tajnik Ureda prorektora, II.vrste
Privremeno radno mjesto je također tajničko, ali I. vrste , traži se -samostalni upravni referent do povratka privremeno odsutnog tajnika jednog od sveučilišnih odjela. djelatnika).
U istom natječaju samo je za stalno radno mjesto stručnog suradnika - I. vrste u Uredu za preddiplomske i diplomske studije.

U velikom natječaju za izbor nastavnika i predavača, također je jedno radno mjesto na određeno.

Raspisano je za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent na projektu HRZZ-a »Projekt razvoja karijera mladih istraživače - izobrazba novih doktora znanosti«, na Odjelu za filozofiju.