Iz fotografija koje smo dobili od naših čitatelja ovog vikenda kao i prije koji mjesec kada se noću nasipala olujnim morem devastirana obala, ispada da na predjelu Karme postoji parkiralište s pogledom na morsku pučinu.

Uz oznaku da se gosti ovog caffe bara smiju parkirati uz more, pitanje je tko kontrolira one koji to nisu. Jer, prometni redari zaduženi su za parkiranje na javnoj površini, komunalni redari na zelenoj površini.

Tko je odgovoran za parkiranje na pomorskom dobru ako ima ili nema koncesije, pitanje je koje su građani s iste lokacije postavljali već više puta preko medija.