ZADAR- Po objavi foto-zapisa o stanju dijela prostora u Marini Zadar, javio nam se direktor Tankerkomerca Roberto Matušić, kazavši kako su oni već imali planirane radove na sanaciji.

- U potpunosti razumijemo ogorčenje građana ali ono je upućeno na krivu adresu. Ovo je imovina Republike Hrvatske. Tankerkomerc nema pravo vlasništva pa ni korištenja već godinama zbog nedefiniranog statusa i sudskih sporova koji se vode s Državom. Kako se Tankerkomercu pripisuje sva odgovornost, osobito nakon požara, mi smo sve poduzeli da uklonimo posljedice te zapuštenosti, kazao je direktor Motušić.

Nakon požara i postupka kojeg su provele nadležne službe, iz tog prostora je, podsjeća direktor Tankerkomerca, izneseno 130 tona smeća. Sporni prostor je zatvoren pločama kako se takvo što ne bi ponovilo.

- Prije mjesec dana smo naručili staklo koje ćemo izmijeniti te postaviti skelu da bi obojali fasadu tog dijela građevine. Sve će biti urađeno za desetak dana, najavio je direktor Motušić. To je jedino što se može napraviti do konačnog rješenje u odnosu na Državu, podsjeća direktor Tankerkomerca. On je i prije par godina organizirao radnu akciju u kojoj su zaposlenici sami obavili proljetno čišćenje i osvježenje prostora marina koja je još uvijek "čardak ni na nebu, niti na zemlji. Tada su im u farbanju fasade pomogli zadarski vatrogasci sa svojim skalama.

Iz Tankerkomerca smo dobili foto-zapis o sanaciji opožarenog dijela nekadašnjeg casina Marine Zadar: