Danas je nastavak zasjedanja Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb povodom slučaja Pag.  U sastavu Upravnog vijeća samo je Ljubica Katušić predstavnica Centra za socijalnu skrb, dok su ostali članovi imenovani u ime politike: Zadarske županije i Grada Zadra. Upravno vijeće će, nema sumnje, provesti političko naređenje s vrha o smjeni ravnateljice Centra Vesne Burčul.

Predsjednica Upravnog vijeća je Marina Dujmović Vuković, mag. iur., donedavna pročelnica Ureda župana. U članstvu je Tina Jurajko, mag. hrv. jezika i književnosti. Ona je nakon zaposlenja u gradskoj upravi dobila članstvo u par Upravnih vijeća. Treći član je pedagog Rade Zrilić, koji je svojedobno vodio referadu na zadarskom sveučilištu a danas radi u Đačkom domu. Iz Županije je delegirana Dubravka Dragaš, prof.hrvatskog jezika koja radi u županijskom uredu za zdravstvo i socijalnu skrb. Peti član je Ljubica Katušić, dipl. pravnica iz Obiteljskog centra koji djeluje pri Centru za socijalnu skrb.