ZADAR- Nisu samo parkirališna mjesta razlog zbog čega su nadležni iz Grada Zadra odbili Sveučilištu izdati građevinsku dozvolu već i dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju stare zgrade tehničke škole.

Zato će se na skupštini Zadarske županije idućeg tjedna na dnevnom redu naći suglasnost Zadarske županije jer se radi o nekretnini čija je vrijednost preko milijun kuna. Štoviše radi se o projektu kojim će Sveučilište dobiti EU milijune, procijenjenom na 29 milijuna kuna. U zahtjevu za izdavanje suglasnosti vlasnika zgrade - zadarske županije, rektorica Dijana Vican podsjeća kako je 2014. godine Zadarska županija i Sveučilište u Zadru zaključili su i ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Sveučilište u Zadru je temeljem navedenih ugovora, kao i Zaključka o davanju suglasnosti na idejni projekt Županijske skupštine Zadarske županije, 30. srpnja 2010. godine, zatražilo izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, na građevnoj čestici kat.čest.br. 10755/2, položenoj u k.o. Zadar.

Zaključkom Odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, od 29. listopada 2018. godine, Sveučilištu u Zadru je, kao investitoru, između ostaloga, naloženo da svoj zahtjev za izdavanje navedene građevinske dozvole dopuni dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole (izvatkom iz zemljišne knjige i pisanom suglasnosti vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine, u izvorniku).

Zahtjev sa Sveučilišta upućen je Zadarskoj županiji 6. veljače.