Općinski sud u Zadru, po sucu Tomislavu Bagi, presudio je u korist Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije kojeg je tužila bivša i prva ravnateljica ove županijske ustanove, Davorka Krnčević.

Krnčević, koja je smijenjena 2. veljače 2015. godine, pola godine prije isteka mandata, zatražila je poništavanje takve odluke Upravnog vijeća i isplatu plaća do isteka mandata. 

- Izreka te odluke je manjkava i ne sadrži poziv na zakonske propise o razrješenju niti taksativno navedena postupanja ravnateljice koja bi bila razlog za razrješenje sukladno propisima. Niti jedan razlog koji je naveden u obrazloženju nije osnovan niti je valjano argumentiran pa kao takav i ne može biti zakonit razlog za razrješenje, istaknula je Krnčević. 

Zavod za hitnu medicinu, zastupan po ravnatelju Predragu Orlović, u cijelosti je osporio tužbu navodeći kako su svi razlozi u osporavanoj odluci detaljno obrazloženi.

Njezino razrješenje uslijedilo je nakon nepodnošenja izvješća o cjelokupnom poslovanju te javnog istupa vozača Hitne pomoći koji su optužili ravnateljicu za mobbing jer traži od njih da nadoknade štetu nastalu na službenim vozilima tijekom obavljanja posla. 

Tužiteljica je u iskazu pred ovim sudom navela kako je ona osobno određivala u kojem će obliku podnositi ta izvješća, međutim, takva ovlast ne proizlazi iz ZOZZ-a, već je obveza ravnatelja u tom slučaju jasna i mora se odnositi na izvješća o cjelokupnom poslovanju. Činjenica da su od strane Upravnog vijeća prihvaćena financijska izvješća ne znači da tužiteljica, kao ravnateljica, nije imala obvezu podnošenja izvješća, a osim toga nije priložila kao dokaz bilo kakvo izvješće iz kojeg bi bilo razvidno da se radi upravo o takvom izvješću. Krnčević je navodila i kako se Upravno vijeće oglušilo na njezin prijedlog da se donese odluka o financijskom planu, međutim ni o tome nema dokaza, istaknuto je u obrazloženju presude Općinskog suda.

Priznala je da je donijela pogrešnu odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu jednom vozaču jer nije bio proveden postupak sa sindikatom. No on je vraćen na posao, a za Zavod nije nastala nikakva šteta jer postupak nije ni doveden do suda, istaknula je u tužbi. 

No uzimajući u obzir svu dostupnu dokumentaciju i ostale dokaze sud je utvrdio da odluka o njezinoj smjeni nije donesena protuzakonito. Protiv ove presude bivša ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu ima pravo žalbe.