Olujna bura prekinula je vezu sa zadarskim otocima. Iako su iz Jadrolinije najavili uspostavu s Prekom u 17:25 sati, isto je ubrzo promijenjeno. 

Podsjetimo, u prekidu su linije: 

- Trajektna linija 433 Zadar - Sestrunj - Zverinac - Molat
- Trajektna linija 435 Zadar - Iž - Rava - M. Rava
- Katamaranska linija 9405 Zadar - M. Iž - V. Iž - M. Rava - Rava
- Katamaranska linija 9403 Zadar - Molat - Brgulje - Zapuntel - Ist
- Katamaranska linija 9404 Zadar - Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Božava - Brbinj
- Brodska linija 409 Zadar - Preko

U nedjelju u redovnoj liniji 435 Zadar (Gaženica) - Iž (Bršanj) s polaskom iz luke Gaženica u 15:30 sati trajekt će obaviti i luke M. Rava i Rava.