Donedavna pročelnica Ureda župana Zadarske županije Marina Vuković Dujmović preuzela je ovih dana mjesto ravnateljice Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Njezinim dolaskom nije došlo do većih kadrovskih rošada unutar Agencije, ali dosadašnja ravnateljica Sanja Peričić nije imenovana zamjenicom ravnateljice. Na tom mjestu ostaje dosadašnja zamjenica Marica Babić, dok je Peričić preuzela ulogu voditeljice Odjela za regionalni razvoj.

U ZADRA NOVI još su dvije voditeljice - Renata Marušić u Odjelu za provedbu EU projekata te Ana Cvitković u Odjelu za malo i srednje poduzetništvo. Iako je ime nove ravnateljice promijenjeno na web stranici, na njoj je dalje fotografija zaposlenika s bivšom ravnateljicom.

Umjesto Vuković Dujmović Ured župana preuzela je Katarina Miletić.