Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave za izvođenje građevinskih radova i uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva.

Za ovaj posao potrebna im je tvrtka koja na raspolaganju ima najmanje jedno manje vozilo nosivosti do 1 tone za hitne intervencije i jedno teretno vozilo ili kombi za veće transporte. Također, ponuditelji moraju imati i potreban alat i svu ostalu tehničku opremu te odgovarajući radni prostor i ograđen skladišni prostor za deponiranje opreme prije ugradnje i skladištenje opreme koja bude demontirana.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) iznosi 240.000 kuna, a količina predmeta nabave je okvirna jer zbog prirode predmeta nabave nije moguće unaprijed odrediti točnu količinu.

Krajnji rok za dostavu ponude ističe danas do 14 sati, a s napovoljnijim ponuditeljem ugovor će se sklopiti na razdoblje do 31. prosinca 2020. godine. Rok početka i završetka pojedinačnih radova bit će definiran pojedinačnom narudžbenicom.