U srijedu, 20. veljače, počinje treći krug javne elektroničke dražbe za poslovnu zgradu u Ulici Dragane Klanac Dadele u Posedarju.

Riječ je o stečajnoj masi iza "Prve dalmatinske kvalitetne dimljene proizvodnje" koja je dodijeljena na upravljanje Edvinu Šimunovu, inače direktoru gradske prijevozničke tvrtke Liburnija.

Nekretnina je smještena neposredno uz Jadransku magistralu i slobodna je od stvari. Ukupnu površinu od 1488 m2 čini poslovna zgrada površine 397 m2 i neplodno zemljište površine 1091 m2. Sudski vještak je vrijednost imovine procijenio na 5.868.720 kuna, a nakon neuspjele dvije dražbe njezina je početna cijena pala na 1.467.180 kuna.