U sklopu projekta PERMA-HORTI - Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu, održat će se verificirano osposobljavanje iz područja permakulture i urbane hortikulture za 45 nezaposlenih polaznica.

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića provodi verificirani inovativni interdisciplinarni program osposobljavanja (upis u e-radnu knjižicu) iz područja permakulturnog dizajna i urbane hortikulture u sklopu projekta PERMA - HORTI - Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu.

Program osposobljavanja besplatan je i namijenjen isključivo nezaposlenim ženama s područja Zadarske županije te im pruža mogućnost stjecanja novih vještina i znanja iz područja permakulture i urbane hortikulture kao i njihovu veću kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada.

Ciljevi projekta su doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada razvojem i provedbom inovativnog interdisciplinarnog programa osposobljavanja za poslove permakulturnog dizajna i urbane hortikulture i omogućiti učinkovitu provedbu županijske strategije razvoja ljudskih potencijala prilagodbom postojećih i uvođenjem novih obrazovnih metoda i sadržaja u partnerskim školama.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda nepovratnim iznosom od 854.143 kuna.

Za prijavu na program osposobljavanja i sve dodatne informacije možete se javiti se na mail senad.salihovic@agrra.hr ili broj telefona: 023/628 - 453.

Više o projektu: www.perma-horti.com.