Visoki upravni sud Republike Hrvatske ukinuo je odluku načelnika Općine Preko Jure Brižića, kojom je jednu česticu zemljišta proglasio nerazvrstanom cestom, odnosno javnim dobrom u općoj uporabi, iako je riječ o nekretnini koja je u zemljišnim knjigama upisana kao suvlasništvo tužitelja. Oštećeni mještanin u tužbi je naveo kako je riječ o nekretnini koja se u zemljišnim knjigama vodi kao pašnjak i nema karakter ceste te smatra da tuženik nije imao pravnog osnova za proglašenje ove nekretnine nerazvrstanom cestom.

Odredbom točke 1. osporene Odluke utvrđuje se da su nekretnine u naravi nerazvrstana cesta naziva Put Magazina, nerazvrstana cesta naziva Šetalište Jaz i nerazvrstana cesta Put Dolca, te nerazvrstana cesta Put Grušine. Točkom 2. Odluke određeno je da su ceste neotuđivo vlasništvo Općine Preko te se koriste za promet vozilima.

Ovlaštenje općinskog načelnika za donošenje ove Odluke, utvrdio je Visoki upravni sud, ne proizlazi iz odredbi članaka na koje se općinski načelnik pozvao u uvodu Odluke. Također ni odredba članka 131. Zakona o cestama ne daje ovlaštenje za donošenje odluke kojom se utvrđuje da su određene nekretnine nerazvrstane ceste javno dobro u općoj uporabi neotuđivo vlasništvo JLS.

- Prema ocjeni ovog Suda, općinski načelnik nije ovlašten Statutom niti za ovaj slučaj mjerodavnim zakonima za donošenje odluke o utvrđivanju određenih nekretnina nerazvrstanim cestama, stoji u odluci koju potpisuje sutkinja Ana Berlengi Fellner.