Krivotvorenje lijekova predugo je bilo ozbiljna prijetnja za javno zdravlje u EU-u. Od prošlog tjedna stupile su na snagu nova pravila o sigurnosnim oznakama na lijekovima koji se izdaju na recept i koji se prodaju u EU-u.

Od sada će proizvođači lijekova na kutije lijekova koji se izdaju na recept morati stavljati 2-D kod i zaštitu od otvaranja. Ljekarne (uključujući one na internetu) i bolnice morat će provjeravati autentičnost lijekova prije nego što ih izdaju pacijentima. To je završni korak u provedbi Direktive o krivotvorenim lijekovima donesene 2011. u cilju osiguravanja sigurnosti i kvalitete lijekova koji se prodaju u EU-u.

Lijekovi proizvedeni prije subote 9. veljače 2019. koji nemaju sigurnosne oznake mogu ostati na tržištu do isteka roka valjanosti. No, temeljem novog sveobuhvatnog sustava provjere, ovlaštene osobe, konkretno ljekarnici i bolničko osoblje, morat će u cijelom lancu opskrbe provjeravati autentičnost proizvoda. Novim će se sustavom državama članicama omogućiti da lakše prate pojedinačne lijekove, posebno ako neki od njih izaziva zabrinutost.

Kako će to funkcionirati možete više pročitati ovdje.