ZADAR - Predsjednica Općinskog suda u zadru Ana Mišlov htjela bi prijeći na Županijski sud te se javila na natječaj Državnog sudbenog vijeća uz suce Općinskog suda Anu Zrilić, Ivana Markovića i Ivu Lovrin koja je lani privremeno raspoređena na dvije godine u Vrhovni sud.

Sutkinja Ana Mišlov nije jedina kandidatkinja u postupku imenovanja suca Županijskog suda u Zadru, potvrđeno nam je iz tajništva Državnog sudbenog vijeća. Na natječaj za slobodno mjesto na Županijskom sudu javila još jedna kandidatkinja iz splitskog odvjetništva pa je ona bila pozvana na pisanu provjeru znanja 1. veljače 2019., ali nije došla.

Iz DSV-a objašnjavaju da je vrednovanje kandidata kroz pisanu provjeru znanja, sukladno Pravilniku o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca, predviđeno samo za one kandidate koji se javljaju na oglas za suca županijskog suda, a koji nisu suci. Kandidatkinja Ana Mišlov obnaša dužnost suca Općinskog suda u Zadru, navodi se u odgovoru iz DSV.

Sutkinja Mišlov je postala predsjednica Općinskog suda u jakoj konkurenciji još šest sudaca polovicom 2016. godine. Nakon razgovora u kojeg je provela državna sudbena vlast, ona nije imala najviše bodova nego sutkinja Ana Brkić. Ipak odluka je donesena u korist sutkinje Ane Mišlov kojoj bi mandat na čelu zadarskog suda trebao završiti polovicom 2020. godine.

Prelazak na Županijski sud smatra se napretkom u sudačkoj karijeri. Tamo je i puno lakše raditi jer oni u svojoj nadležnosti, osim žalbi imaju puno manje sudskih postupaka. Predsjednik Županijskog suda Boris Babić dobio je mandat za vođenje sudske uprave krajem 2015. godine na četiri godine.