Pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije Bernard Maruna komentirao je danas u programu Radija 057 stanje u socijalnoj skrbi na području Zadarske županije i izdvajanja za poboljšanje uvjeta života naših sugrađana. Zadarska županija najviše proračunskih sredstava izdvaja za zdravstvo, odnosno ustanove kojima je osnivač. To su bolnice na području Zadarske županije, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu i Zavod za javno zdravstvo. No, veliki dio sredstava izdvaja se kako za socijalno ugrožene građane, tako i za pomoć mladim roditeljima ali i starijima. Ono što je posebno razveselilo roditelje je povećanje naknade za novorođenu djecu.

- Od prošle, 2018. godine naknade su povećane na tisuću kuna za prvo i drugo dijete te na pet tisuća za treće i svako sljedeće dijete. Tijekom prošle godine isplaćeno je nešto više od 2,7 milijuna kuna za 1.425 djece. Zanimljivo je spomenuti kako je u ukupnom broju zahtjeva bilo 300 djece koji su bili treće ili sljedeće novorođeno dijete u obitelji, a imali smo i tri iznimno pozitivna primjera - obitelji s devetim, osmim i sedmim djetetom koje smo posjetili prevođeni županom Longinom i uručili im simbolične poklone. Svakako vrijedi istaknuti povećan broj prijava za naknadu u odnosu na godinu ranije.

Jedan od problema koji već dugo postoji je lista čekanja na smještaj u vaš Dom za stare i nemoćne osobe na Sfingi. Kako bi pomogli onima koji su se odlučili na smještaj u privatne domove, od prošle godine iznosom od 500 kuna sufinancira se smještaj u privatnim domovima.

- Na proširenju kapaciteta Doma na Sfingi se već uvelike radi. U tijeku su završni radovi na uređenju prostora nekadašnje Fizikalne terapije čime će Dom na Sfingi povećati svoj kapacitet za 14 soba, koje će moći primiti još 21 korisnika. Tijekom ove godine kreće i projekt preuređenja depandanse, zgrade u neposrednoj blizini matičnog Doma. Tim projektom kapacitet Doma trebao bi se povećati za dodatnih tridesetak korisnika.

Zadarska županija jedna je od prvih županija koja je potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini. Tim sredstvima nedavno je uređeno i opremljeno nekoliko otočnih ambulanti.

- Vrijednost nabavljene dijagnostičko-terapijske i ostala medicinske opreme je oko milijun kuna i to za ordinacije opće/obiteljske medicine na Viru, Istu (uključujući i otok Molat), Pašmanu (Neviđane), Dugom otoku (Božava) i u gradu Pagu. Preostali dio sredstava, oko 600 tisuća kuna utrošeno je na infrastrukturne zahvate koji su obavljeni na zgradi ambulante u Povljani na Pagu, a u Žmanu na Dugom otoku ugrađena je platforma za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Isto tako, u skladu s politikom EU o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom, u ordinaciji na Viru postavljen je poseban LCD display prikladan informiranju osoba oštećenog vida, kaže Maruna.

Ovakvi projekti značajni su za sveukupan razvoj Zadarske županije i doprinose boljoj dostupnosti zdravstvene zaštite. Na njih se nadovezuje onaj kapitalni - zgrada Nove poliklinike, koja bi trebala učvrstiti status zadarskog javnog zdravstva i bolnice kao jednog snažnog, regionalnog zdravstvenog centra. U novoj Poliklinici planira se objediniti gotovo sve zdravstvene ustanove na jednom mjestu, što je jedinstveni primjer u široj regiji.