Gradonačelnik Branko Dukić poništio natječaj za rekonstrukciju područne škole Krune Krstića na Ploči. Kao jedini ponuditelj Krekić Avangard dao je ponudu od 3,23 milijuna kuna bez PDV-a, što je bilo više od procijenjenih 2,5 milijuna kuna iz natječaja.

Ova razlika bila je očekivana uslijed rasta cijene građevinskih radova, zbog čega su slični natječaji (centar u Biljanima Donjim, rušenje zgrade u bolnici i adaptacija Službe za kirurgiju...) završili prihvaćanjem ponuda, budući da nije izvjesno kako će cijene u budućnosti padati. Međutim, kako Grad Zadar nije donio odluku o osiguranju dodatnih novčanih sredstava, Povjerenstvu nije preostalo ništa drugo nego gradonačelniku predložiti da ponudu odbije kao nevaljanu.

Pri ocjenjivanju ponude povjerenstvo je navelo kako Krekić Avangard zadovoljava uvjete bankovne garancije, tehničke i stručne sposobnosti, da je ponuda cjelovita i računski ispravna. Ipak je, "na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da je ponuda neprihvatljiva - cijena ponude prelazi planirana odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja".

Plan gradske uprave da djeca na jesen sjednu u klupe obnovljene školske zgrade tako se neće ostvariti. Dok se raspiše novi natječaj, odabere ponuditelj (bude li u njemu zadovoljavajućih ponuda) i uvede na posao, već će biti kasno za djecu s Ploče i Dračevca, barem što se tiče sljedeće školske godine.