ZADAR- Sveučilište u Zadru traži osobu koja će im pružati stalni stručni nadzor za uslugu izgradnje i opremanja studentskog doma menze u prostoru budućeg kampusa, bivše vojarne. Procjena vrijednosti stručne usluge na 16 mjeseci je 1 210 700 kuna.

Radi se o kapitalnom zahvatu za koji je zadarsko sveučilište dobilo novac iz EU fonda. Procijenjena vrijednost projekta je 48.6 milijuna kuna bez PDV-a od čega je za opremu menze predviđeno 5.8 milijuna kuna.

Na Sveučilištu pripremaju natječaj za izvođača radova što će biti najteži dio posla. Puno je EU projekata koji se pripremaju za gradnju u Zadru ove godine, a malo je izvođača radova. Na prvom EU natječaju za obnovu Kneževe palače bilo je osam, na ponovljenom šest ponuđača. Za EU projekt obnove Providurove palače javila su se svega dva ponuđača. Koliko će ih biti na natječajima koji slijede za EU projekte zadarskih bedema, Centra za mlade, Centra za kreativne industrije, pa studentske menze i doma? Ostali ITU projekti kao što je obnova stare Tehničke škole doći će na red za izvođenje tek dogodine ako Sveučilište u ovoj godini dobije građevinsku dozvolu.

Građevinske tvrtke koriste situaciju na tržištu kako bi podigli iznose svojih ponuda, što se vidjelo i na projektima energetske obnove višestambenih zgrada u Zadru. Neki daju ponude s astronomskim cijenama, kao što je to na pomalo nametnutom EU projektu dnevnih bolnica, računajući kako su novci iz EU fonda olako dobiveni. Pri tom se ne vodi računa da se time podiže i udio kojeg moraju povećati domaći investitori, a najčešće građani u projektima od javnog interesa.