ZADAR - U Uredu župana Božidara Longina, kojeg sredinom ovog mjeseca napušta Marina Dujmović Vuković, ostaje upražnjeno mjesto pročelnika(ice). Ali se izmjenom sistematizacije uvodi mjesto zamjenika pročelnika Ureda župana, objavljeno je u Glasniku. Hoće li na to mjesto doći sadašnji pomoćnik pročelnice i glasnogovornik Ante Župan, znat će se kada zaposlenici tog ureda dobiju nove ugovore.

U Uredu župana do kraja prošle godine bilo je zaposleno devetoro ljudi (sistematizacijom je predviđeno 14), navodi se u tablici koja je povezana s planom zapošljavanja u 2019. godini.

Zadarska županija, u kojoj je 116 zaposlenih službenika (dok je 171 radno mjesto prema sistematizaciji), ove se godine planira povećati kadrovski kapacitet s još osam radnih mjesta. U najvećem Odjelu za prostorno uređenje, koje broji 59 službenika, plan je zapošljavanja još četvero ( za izdavanje dokumenata u građenju). Pojačat će se i Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb s osobom s diplomom ekonomije koja će biti viši stručni suradnik za provedbu proračuna odjela. U Odjelu za financije otvara se mjesto sa srednjom stručnom spremom za računovodstvo. Još jedno radno mjesto bit će u otvoreno u novom Odjelu za javnu nabavu i upravljanje imovinom - višeg stručnog suradnika. Otvara se i mjesto pomoćnika pročelnika za pravne i opće poslove. Naravno, tražit će se diploma prava.