Zadarski odvjetnik Božo Vrkić uspio je utužiti Addiko banku za nepropisni obračun kamata po kreditu ugovorenom po promjenjivoj kamatnoj stopi u ovoj banci 2005. godine, zbog čega će mu ona morati vratiti 64 tisuće kuna.

Sudac Tomislav Bago utvrdio je ništetnost odredbe čl.6. Ugovora o kreditu koji su stranke zaključile dana 21. studenog 2005. godine, u dijelu u kojem je određena promjenjivost redovne kamatne stope sukladno Odluci o kamatnim stopama Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., te da su nezakonite odluke tuženika o promjenama kamatnih stopa.

Banka je, naveo je Vrkićev zastupnik Ivan Šalina, mijenjala početnu kamatnu stopu od 3,99 posto bez suglasnosti tužitelja, a nakon prve obavijesti o promjeni više ga nije o njima obavještavala.

- Pri solemnizaciji javna bilježnica nije čitala niti pojašnjavala odredbe ugovora. Nisam ni pročitao ugovor o kreditu, bio mi je bitan samo iznos kojeg sam trebao dobiti po tom kreditu, naveo je Vrkić.

Iz Addiko banke branili su se tvrdnjom kako fiksna kamatna stopa nije bila volja ni jedne ugovorne strane, a u vrijeme kada je tužitelj sklapao s bankom ugovor nije postojao propis koji je bankama nalagao određivanje referentne vrijednosti, odnosno egzaktnih parametara prilikom promjene kamatnih stopa niti je to tada bio standard savjesnog postupanja.

- Ugovaranje promjene ugovorene kamate razumljiva je svakom prosječnom potrošaču pa tako i tužitelju, a obje strane su bile izložene riziku djelovanja financijskog tržišta. Tuženik je ugovorenu kamatu mijenjao samo kada su se prilike na financijskom tržištu objektivno promijenile, naveli su iz banke, no sudac im nije dao za pravo, te je tužbeni zahtjev u pretežnom dijelu proglasio osnovanim te naložio povrat navedenog iznosa.