Predsjednica Sudačkog vijeća Sanja Prosenica izvijestila je sve suce Županijskog suda u Zadru, Općinskog suda u Zadru te suce stalnih službi u Biogradu n/M, Benkovcu i Pagu o otvaranju kandidacijskog postupka za izbor članova Sudačkog vijeća.

Sudačko vijeće daje ocjenu obnašanja sudačke dužnosti te postupa povodom zahtjeva za ocjenu postojanja povrede Kodeksa sudačke etike. Na prethodni natječaj raspisan u ožujku prošle godine javili su se Tomislav Bago, Jasna Baričević, Ana Brkić, Tatjana Domijan-Mrva, Katarina Dragičević, Maja Ivković, Ivana Klišmanić, Domagoj Kurobasa, Ivan Marković, Dubravka Novaković, Ivana Parać Krišto, Mario Pešić, Tomislav Šimić i Danijela Poljak Zubčić.

Svi suci se sada u roku od 30 dana mogu ponovno kandidirati za Sudačko vijeće ili njihovu kandidaturu mogu uz njihov pristanak istaći sudovi te se kandidature dostavljaju Sudačkom vijeću županijskog suda u Zadru. Član sudačkog vijeća ne može biti predsjednik suda, član Državnog sudbenog vijeća, ni sudac kojem je u prethodne četiri godine izrečena stegovna mjera.