Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije Marko Pupić-Bakrač uputio je medijima priopćenje vezano uz predstavljanje Urbanističkog plan uvale Bregdetti. Priopćenje donosimo u cijelosti.

Urbanistički plan uređenja dijela uvale Bregdetti naručila je tvrtka Nautilus u vlasništvu Zdenka Zrilića. Dakle radi se planovima i poslovima privatne tvrtke, privatnom interesu koji je u koliziji sa interesima mještana i javnim interesom. Na zboru mještana Arbanasa UPU dijela uvale Bregdetti došli su zagovarati Darko Kasap, Božidar Kalmeta i Grozdana Perić. Moglo bi se kazati da su pale maske. Oni koji bi se trebali brinuti o javnom interesu zagovaraju interese privatne tvrtke, odnosno Zdenka Zrilića. Zašto? Što je razlog tome? Nije prvi put pa valjda nije teško izvesti zaključak.

U zamjenu za pristanak UPU mještanima Arbanasa se nudi izgradnja nogometnog igrališta Fifinih dimenzija. Što je naravno duda varalica jer uvjet od 20% zelene površine u građevinskoj zoni mora biti zadovoljen bez obzira radi li se o nogometnom igralištu, parku, drvoredu... Po genijalnom planu Block projekta nogometno igralište trebalo bi niknuti na zemljištu u vlasništvu države. U području obuhvata plana preko 60% zemljišta je u vlasništvu države. Znači li to da će se nogometni teren, zelene površine, parkirna mjesta... smjestiti na zemljište u vlasništvu RH, a zgrade na zemljište u vlasništvu Nautilusa?

Ako je tome tako to bi značilo da je osim što je UPU rađen protivno interesima mještana Arbanasa i grada Zadra (kako je navedeno u očitovanju MO Arbanasi) njime bi bila oštećena i RH. Naime u zoni obuhvata plana građevinske zone i negrađevinske (zelene površine, parking, prometnice i sl.) trebale bi podijeljene u omjeru 60:40 sukladno vlasničkoj strukturi nad zemljištem. Stoga apeliram na DORH i ostale institucije pravne države da zaštite interese RH u postupku donošenja UPU dijela uvale Bregdetti.