Županijska lučka uprava Zadar objavila je poziv za dodjelu vezova u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja. Vlasnici brodica mogu se javiti za vezove na Diklu (lučki bazen 2 i 3) te za vez u uvali Školjić, Općina Vrsi.

Svi zainteresirani zahtjeve za dodjelu komunalnog veza trebaju dostaviti do 21. veljače ove godine. Uz zahtjev je potrebno priložiti preslik važeće plovidbene dozvole, osobne iskaznice i kontakt broj telefona. Vlasnici također morau navesti je li brodica u luci za koju se podnosi zahtjev prethodno koristila vez, koliko dugo, te na kojem broju veza.

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU - Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.