Županijski vijećnik Marko Pupić Bakrač uputio je poziv i Mjesnom odboru Puntamika da reagira na prijedlog UPU Vitrenjak zapad, za koji je prošlog tjedna održana javna rasprava.

Prenosimo njegovo priopćenje u cijelosti.

U Gradskoj vijećnici 16.01.2019 godine održana je javna rasprava za Urbanistički plan uređenja zapadnog dijela Vitrenjak I koja je izradio Livakovićev D&Z na zahtjev naručitelja tvrtke Kamen gradnja ( Zdenko Zrilić). Na području MO Puntamika dozvoljena visina vijenca je 9 metara. U UPU zapadnog dijela Vitrenjak I dozvoljen visina vijenca je 12 metara. Osim toga planom se predviđa veličina građevinske čestice 1000 m2 iako je Prostornim planom Grada Zadra građevinska parcela dimenzionirana na 600 m2. Takvim planom pogoduje se investitoru a oštećuje lokalno stanovništvo. Viša gradnja od okolne umanjuje vrijednost nekretnina domicilnog stanovništva. Dok određivanjem građevinske čestice od 1000 m2 vrijednost zemljišta lokalnog stanovništva čije su čestice manje od 1000 m2 svodi se praktički na nulu ( inače cijena zemljišta na tom području je 400-500 eura m2).

Možda zato da bi to zemljište investitor mogao dobiti uz mizernu naknadu ? Budući Gradska uprava štiti interese investitora ( Zdenka Zrilića) na štetu stanovnika Puntamike sukladno vašim ovlastima molim vas da sazovete zbor mještana kako bi se stanovnici MO Puntamika mogli očitovati o UPU zapadnog dijela Vitrenjak I te Gradskoj upravi uputiti mišljenje o tom planu.
Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije
Marko Pupić-Bakrač