U sklopu međunarodnog projekta ML REPAIR u City Galleriji danas je postavljena izložba "Plasticamente - Plastična (noćna) mora!" Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita.

Izložba donosi interaktivne eksponate načinjene od plastike, a osnovni cilj je proširiti svijest o opasnosti pretjerane konzumacije jednokratne plastike, kao i nikada veću potrebu za adekvatnim odvajanjem i zbrinjavanjem plastičnog otpada. Procjenjuje se da oko 80% morskog otpada dolazi iz kopnenih izvora i od aktivnosti s kopna, dok oko 20% otpada u moru završava kao rezultat (neodgovornog) pomorskog prometa i ribarstva.

Prema Programu Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), samo 15 % morskog otpada pluta na morskoj površini; dodatnih 15 % ostaje u vodenom stupcu, a 70 % nalazi se na morskom dnu. Trenutačne procjene pokazuju da danas u oceanu ima više od 150 milijuna tona plastike. Ako se ništa ne promijeni, do 2025. godine ocean će sadržavati 1 tonu plastike na svake 3 tone ribe, ado 2050. oceani bi mogli imati više plastike nego ribe.

Izložba se postavlja u sklopu ML-Repair projekta, čiji je cilj sprečavanje i smanjivanje unosa i raspršivanja otpada u Jadranskom moru.