Nakon subotnjeg prosvjeda u organizaciji Udruge Solidarnost radi ukazivanja na "kriminalni teror nad građanima koje provode državne institucije", danas je stigla i izjava koju potpisuje njihov predsjednik Petar Smokrović i koju ovdje prenosimo.

"U zemljama zapadne demokracije temeljno je načelo vladavina prava.

Jednom presuđena pravna stvar obvezuje sve sudove da u sljedećim sudskim postupcima koji se temelje na istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi donesu potpuno istu presudu. Međutim, to nažalost u Republici Hrvatskoj nije tako, premda je Republika Hrvatska članica NATO saveza i Europske unije, te je usvojila pravnu stečevinu zemalja Europske Unije, a iste te pravne stečevine se ne pridržava.

To smatramo grubim kršenjem Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih zakona, Europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i slobode, te načela pravde i pravičnosti.

Inzistiramo kao Udruga "Solidarnost", da sudovi u Republici Hrvatskoj primjene ista načela vladavine prava koja vladaju u zemljama Europske Unije, a što bi ovdje konkretno bio slučaj za Društvo BAGAT PRECIZNA MEHANIKA d.d. i OTP banka d.d. iz Zadra koja je pravna sljednica bivše Dalmatinske banke, a koja je Društvu BAGAT PRECIZNA MEHANIKA u nagodbi isplatila osnivačka sredstva 2008. godine u iznosu od cca 55 milijuna kuna.

DOKAZ: Pravomoćna predsuda Trgovačkog suda u Zadru od 29.03. 2008. godine, iz koje je vidljivo da je OTP banka Društvu BAGAT PRECIZNA MEHANIKA temeljem nagodbe isplatila osnivačka sredstva.

Temeljem svega gore navedenog smatramo i da sva preostala trgovačka društva s područja Zadarske županije, njih ukupno oko 160, koji su bili dioničari i osnivači Dalmatinske banke imaju pravo na isplatu osniovačkih dionica, kao što je to jedino ostvarilo Društvo BAGAT PRECIZNA MEHANIKA.

Prema članku 14. Ustava RH svi su jednaki pred Zakonom. Isto tako zabranjuje se i svaki oblik diskriminacije, ne samo po Ustavu Republike Hrvatske nego i prema Evropskoj Konvenciji.

Prema tome, zašto hrvatsko pravosuđe diskriminira sva preostala trgovačka društva i zakida ih u njihovim pravima za naknadu štete temeljem prava vlasništva nad osnivačkim dionicama, a to pravo ne zastarjeva", pitaju se iz Udruge Solidarnost.