Grad Zadar objavio je javni poziv kojim se obavještava javnost da je u postupku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za projekt "Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane".

Riječ je kapitalnom infrastrukturnom EU projektu izgradnje sustava odvodnje čija vrijednost iznosi 408 milijuna kuna. Grad će za ovaj, kako ga je nazvao gradonačelnik Branko Dukić, projekt stoljeća u 2019. godini izdvojiti 12 milijuna kuna. Na njihov prijedlog Ured državne uprave pribavio je procjenu vrijednosti osnivanja prava služnosti na nekretninama u obuhvatu radova u iznosu od 40 do 320 kuna po m2. Riječ je o sljedećim česticama: dijelovi čest. zem. 94/9 k.o. Diklo, 621/1 k.o. Diklo, 409/4 k.o. Diklo, 405/5 k.o. Diklo, 521, 522, 524, 528, k.o. Petrčane, 2636, 2635/4, 2633, 1780, 1701 sve k.o. Petrčane, čest. zem. 1696, 1584 k.o. Petrčane, 1552/3, 1552/1, 1494, 1492/3, 1479/2, - k.o. Petrčane.

Iz gradske uprave su putem dnevnih novina, ali ne i službenih web stranica, obavijestili nositelje stvarnih prava na nekretninama da mogu obaviti uvid u elaborate te zatražiti dodatna pojašnjenja o mogućnostima sporazumnog rješavanja osnivanja prava glede ove javne ponude i to u ponedjeljak od 8 do 10 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra.