Incijativa mladih "Mišancija" poziva sve zainteresirane na radionicu izrade kućnih kompostera u četvrtak, 24. siječnja u Knjigozemskoj.

Kompostiranje je najstariji način recikliranja, a organski otpad čini preko 30% ukupnog otpada u kućanstvu i njegovim adekvatnim zbrinjavanjem štedimo deponijski prostor i vraćamo zemlji hranjive tvari.
Zašto kompostirati? Jer preuzimamo odgovornost za svoj organski otpad koji nije smeće nego sirovina koja stvara humus i zdravo plodno tlo.

Ideja radionice je da svatko sebi izradi komposter stoga je važno da sa sobom ponesete kante ako ih već imate doma ili kupite u većim trgovačkim lancima. Kanta treba imati poklopac i može biti različite veličine - ovisno o potrebama vašeg kućanstva (od 30 do 60 l, npr. kanta za čuvanje hrane, kiseljenje zelja i sl.). Ako nemate kantu ili ju ne uspijete nabaviti, možete doći i promatrati kako se izrađuje pa naučeno primjeniti doma.

Uz samu praktičnu izradu kompostera razgovarat će se i o procesu razgradnje bio otpada, što se sve može kompostirati, zašto je kompostiranje važno za tlo i kako dobiveni humus možemo iskoristiti.

Prijavite se u inbox Mišancije kako bi znale koliko ostalog materijala trebamo pripremiti, poručuju organizatori.