Uz napomenu kako se ne vodi imovinsko pravni spor između Pominvest d.d. Split i Damira Žuvela, direktorica Nada Dobronić očitovala se pisano i s dokumentima na jučerašnju vijest o sporu oko poslovnog prostora. Policija, koja je po njihovoj prijavi intervenirala, prepustila je slučaj Općinskom državnom odvjetništvu zbog neriješenih vlasničkih odnosa nad poslovnim prostorom.

Suvlasnici stambene zgrade u ulici Knezova Šubića Bribirskih pokrenuli su postupak povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisa prava vlasništva, koji je okončan Rješenjem Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Pagu, dana 14.7.2017.g. tako da se dopušta u zk. ulošku broj 13857 k.o. Zadar upis prava vlasništva površine 166,20 m2 za korist Pominvest d.d. Split.

Iz te tvrtke dostavili su nam i potvrdu iz 2014. Ureda državne uprave Zadar kako se kod njih više ne vodi Zahtjev radi naknade oduzete imovine ne vodi se na ime Damir Žuvela iz Zadra, među ostalim i u odnosu na čest.zem. 9738 upisanu u zk.ul. 13857 k.o Zadar.

Direktorica Pominvesta  ističe kako nije točan navod druge strane  kako nemaju nikakav dokaz o vlasništvu:
Predmetni poslovni prostor Jugobanka d.d. Beograd kupila je od poduzeća „Vlado Bagat" Zadar i to po osnovi tri zaključena kupoprodajna ugovora 27.10.1970; 15.05.1978 i 20.07.1978.g. (Postoje originali kupoprodajnih ugovora)

Uredbom o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske (NN 52/91) i dopunama navedene Uredbe (NN 5/92) i to čl. 10 a; 10b i 10 c dopušteno je da dioničari Banke sa sjedištem na teritoriju Srbije mogu stvarima koje koriste ili kojima raspolaže Filijala osnovati d.d.
Pozivom na navedene dopune Uredbe, odlukama dioničara o osnivanju osnovano je dioničko društvo POMBANK INVEST d.d. Split(Nakon usuglašavanja sa ZTD-om 1995. g. društvo mijenja naziv u POMINVEST d.d. Split).
Tako osnovano društvo upisano je 6.svibnja 1992.g. u Trgovački sud u Splitu, kojom prilikom je u temeljni kapital unesen i poslovni prostor u Zadru.
Pominvest d.d. je stekao pravo vlasništva nad spomenutim poslovnim prostorom na temelju zakona što je i potvrđeno sudskim postupkom kojom je utvrđeno da je POMINVEST vlasnik poslovnog prostora, temeljito je pojasnila direktorica Pominvesta.
Ona dodaje kako je zgrada građena prije 15.02.1968.g pa se podrazumijeva da je legalno sagrađena. Jugobanka je 1982.g. radila adaptaciju navedenog poslovnog prostora za što posjeduje Građevinsku i uporabnu dozvolu

Gosp. Damir Žuvela radio je rekonstrukciju-nadogradnju stambeno- poslovne građevine kojom prilikom je ishodovao Lokacijsku i Građevnu dozvolu. Za dobivanje tih dozvola i POMINVEST d.d. kao suvlasnik građevine dao je suglasnost, još jedan je dokaz u prilog legalnosti tog prostora koje još nije provedeno kroz papire u zadarskom zemljišniku. Zašto? To smo pitanje danas uputili Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru.