Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku o odabiru tvrtke "Auto centar Serdarević" za usluge popravka i održavanja vozila za sanitetski prijevoz pacijenata Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije. 

Natječaj je objavljen još u lipnju i prva odluka bila je tvrtka "Auto centar Perović". No žalbom drugog ponuditelja, "Auto centra Serdarević", predmet je vraćen na novo postupanje te je nakon ponovnog pregleda i ocjene ponuda odabran Serdarević. No tada je žalbu uputio "Auto centar Perović" tvrdeći kako je odluka paušalna, bez obrazloženja te suprotna načelima transparentnosti te da ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost. Između ostalog, ne raspolaže s najmanje četiri stručne osobe koje bi bile sposobne za izvršenje predmeta nabave za koji se natječe. Državno tijelo u odgovoru na žalbu istaknulo je kako nije jasno kako je naručitelj iz priloženog obrasca nedvojbeno utvrdio da je ponuditelj dokazao teničku i stručnu sposobnost. Također, imali su i grešku kod podatka o udaljenosti između Zavoda za hitnu medicinu u Ulici Ivana Mažuranića do servisne radionica. I dok je kod drugih ponuditelja to bio razlog za eliminaciju, njima je dopušten ispravak informacija, što predstavlja povredu načela jednakog tretmana, naveli su žalitelji.

Državna komisija ustanovila je kako je Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije prekršio odredbe i temeljna načela Zakona o javnoj nabavi. Osim poništenja odluke o odabiru Zavodu je naloženo i isplaćivanje naknade za troškove žalbenog postupka tvrtki "Auto centar Perović" u iznosu od 1.781 kuna. Posao održavanja sanitetskih vozila procijenjen je na 400 tisuća kuna.