Odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje objavio je, a da nije najavio, u vrijeme blagdana savjetovanje za građane o novoj odluci plaćanja komunalnog doprinosa. Na e-savjetovanje od 24. prosinca do 2. siječnja, naravno, nitko se nije javio jer iz gradske uprave nije niti najavljena nova odluka o komunalnom doprinosu.

Iznos komunalnog doprinosa koji bi se morao plaćati odjednom i 15 dana po dobivanju rješenja, ostaje isti. Za prvu zonu u koju spada povijesna jezgra, komunalni doprinos iznosi 135 kuna po metru kubičnom. U drugoj zoni je 128.25, što je ostatak Grada bez otoka koji spadaju u treću zonu u kojoj je obračun komunalnog 83 kune po metru kubičnom.

Posebni su slučajevi u kojima Grad Zadar daje 10 posto popusta braniteljima, te 20 posto popusta onima koji su prijavljeni i grade na otocima, investitorima hotela s pet zvjezdica te onima koji rade rekonstrukciju kao što se to već dugo planira sa zgradom Maraska. U takvom slučaju predviđena je čak mogućnost izmjene rješenja nakon što dobiju uporabnu dozvolu. Vraća im se 20 posto plaćenog komunalnog doprinosa koji se inače plaća kao razlika u odnosu na postojeći volumen. Za gradnju proizvodnih pogona predložen je popust od 80 posto, za objekte s podzemnom garažom dobiva se 50 posto umanjenja doprinosa.

U odluci se navodi mogućnost prebijanja komunalnog doprinosa što je davna praksa Grada Zadra. Ali se predlažu mogućnosti oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa, koji je značajan prihod u gradskoj blagajni, ove godine planiran na 30-tak milijuna kuna.

Ne piše tko može, ali se može osloboditi u slučajevima stambenog zbrinjavanja branitelja. U ostalim slučajevima Gradsko vijeće može, na prijedlog Gradonačelnika, osloboditi djelomično ili u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa - javne ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Grad Zadar za izgradnju građevina za vlastite potrebe ili u javnom interesu. Po istom modelu, ali na zahtjev investitora, to važi za investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvu, socijali, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju te sakralne građevine.

Pod posljednju mogućnost može se svašta podvući - oslobađanje posve i dijelom plaćanja komunalnog za građevine koje se smatraju da su od osobitog interesa za Grad Zadar.