Stečajna upraviteljica Vigensa Radojka Danek zakazala je za 17. siječnja izvještajno ročište na kojem će se na Trgovačkom sudu prezentirati izvješće o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima. Unatoč naporima direktorice Elvire Sterle za pronalaskom poslovnog partnera i zahtjevom za odustanak od njega, stečaj se pokreće kako bi se prodajom imovine isplatili dužnici ili prihvatio stečajni plan u kojem bi se kroz funkcioniranje tvrtke u budućnosti vraćali postojeći dugovi.

Prema podacima Fine od 29. ožujka 2018. Vigens je imao 17 milijuna kuna neplaćenih dugovanja u neprekidnom razdoblju od 120 dana. Nakon pokretanja stečajnog postupka svoje su tražbine prijavili svi vjerovnici, među kojima je najveći Zagrebačka banka, koja na temelju izdanih kredita posjeduje ovršnu ispravu u visini od 61,6 milijuna kuna. Tvrtka Rathberger Plan d.o.o. temeljem nepravomoćne presude pred Trgovačkim sudom potražuje 8.522.321,93, a ovršno rješenje sa založnim pravom na nekretninu ima Venci Medić, na iznos od 1,8 milijuna kuna.

Neisplaćene plaće potražuje 14 zaposlenika, među kojima su direktorica Elvira Sterle sa 303.845 kuna, Venci Medić sa 250.642, Željko Kovačević sa 109.834 kn itd. Andrea Sterle potražuje 96.599 kuna plaće te još 263.881 kuna temeljem Ugovora o zajmu, Gradu Ninu za komunalnu naknadu duguje se 476.716, odvjetniku Draganu Jurjeviću 312.381...

Ukupno je priznato 77,5 milijuna kuna tražbina, u što ne ulazi dug od 8,5 milijuna kuna Rathberger Planu zbog nepravomoćnosti presude, te sudužništvo po kreditu Vigens Investu od 2 milijuna eura.

Iako Vigens trenutačno na računu ima manje od 150 tisuća kuna, stečajna upraviteljica vjeruje da će se razlučni i stečajni vjerovnici naplatiti iz stečajne mase, budući da je imovina veća od nastalih obveza. Prema zadnjoj procjeni, dugotrajna imovina Vigensa vrijedi 91 milijun kuna, od čega samo zemljište 30 milijuna, građevinski objekti 20 milijuna, biološka imovina oko 3,5 milijuna, itd. Danek će skupštini vjerovnika predložiti da se ili pristupi prodaji imovine ili izradi stečajni plan u roku 90 dana.

- Najoptimalnija mogućnost je da se izradi stečajni plan te da ga usvoje stečajni vjerovnici. Tako bi se podmirile tražbine vjerovnika i dužnik nastavio poslovati uz zapošljavanje novih radnika koji bi bili neophodni s obzirom da sada radi samo mali broj radnika koji održavaju uvjete za početak poslovanja, predlaže Danek, koja je sastavila i predračun troškova stečajnog postupka: bruto nagrada stečajnom upravitelju 630.000, doprinosi na nagradu stečajnom upravitelju 47.250, tražbine neisplaćenih plaća radnika u bruto iznosu 112.523, bruto troškovi stečajnog upravitelja (troškovi telefona i korištenje osobnog automobila) 5.000, ostali troškovi ( uredski materijal, troškovi procjene, arhiviranje građe…) 15.000 kn.

Da bi se održali uvjeti za nastavak poslovanja, te dobivanje poticaja od države na koje Vigens ima pravo uz ispunjenje zadanih uvjeta, stečajna upraviteljica je potpisala ugovore o radu sa trinaest radnika na određeno vrijeme,