Radove na preuređenju restorana Zračne luke Zadar radit će najzaposlenija zadarska građevinska tvrtka Krekić Avangard.
Oni su bili i jedini ponuditelji za posao procijenjen vrijednosti 580 tisuća kuna.
Krekić Avangard je dao ponudu na 578 697.05 kuna, što je s PDV-om 723 371.31 kuna. Za njihov odabir, ne važi rok mirovanja jer su bili jedini, pa direktor Zračne luke Josip Klišmanić može odmah potpisati ugovor sa Sinišom Krekićem. Rok za izvedbu radova je 45 dana. Po tehničkom opisu radova koje je za Zračnu luku izradio arhitektonski ured Konsuo, osnovna obilježja su linoleum na podu, a umjetna trava kao dio dekoracije na zidovima.