ZADAR- Iako se očekivalo kako će to biti polovicom prošle godine, resorni ministar Tomislav Ćorić tek je ovog tjedna potpisao odluku o osiguranih 315 milijuna kuna za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Naravno da se radi o EU novcima koji se trebaju povući do 2020 godine. Na osnovu ministrove odluke Fond za zaštitu okoliša trebao biti spreman objaviti natječaj za nabavu spremnika za koje su svoje potrebe iskazale jedinice lokalne samouprave.

Grad Zadar je aplicirao 19 300 spremnika za reciklabilni otpad volumena 240 litara te 990 spremnika za reciklabilni otpad volumena 110 litara. Informaciju smo dobili od novog zamjenika pročelnika Hrvoja Šarića koji je u Odjela za komunalne djelatnosti dobio i zaštite okoliša dobio upravo taj dio resora.

U ponudi su bili još spremnici za papir, za staklo za plastiku, odvojeno prikupljanje bio otpada te kruti otpad.

 

Prema podacima Agencije za zaštitu okoliš, Grad Zadar je u 2017. godini imao stopu od 3.9 posto razdvajanja komunalnog otpada. Do tada je bio najgori veći grad u Hrvatskoj s jedan posto, a to je zato što su u Agenciji nisu uvrstili podatak od 1 500 tona prikupljenog papira, još jednom je taj rang Zadra na naš upit demantirao direktor Čistoće Dragan Maračić.  

Nešto veću stopu unutar Zadarske županije imaju Pag, Pakoštane, Škabrnja, Tkon, dok Biograd ima  najvišu stopu od 9 posto.