Opća bolnica Zadar raspisala je natječaj za godišnje održavanje sustava zgrade Poliklinika OB Zadar, što uključuje vatrodojavu, videonadzor, ozvučenje, satove, odimljavanje, kontrolu prolaza, naplatu parkinga i plinodojavu.

U tekstu natječaja opisana je sva oprema kojom Poliklinika raspolaže. Vatrodojavni sustav se sastoji od tri vatrodojavne centrale, sustav kontrole prolaza od oko 30 kontrolera i 70 čitača kartica, a sve što se događa na odjelima i u zajedničkim prostorima snima 37 snimača i 230 kamera. Parking sustav se sastoji od pet rampi, od kojih je jedna rezervirana za hitnu pomoć i otvara se putem daljinskih upravljača. Na objektu je ugrađen i sustav satova koji se sastoji od centralnog matičnog sata koji se sinkronizira sa serverima na internetu te oko 40 digitalnih satova po hodnicima.

Izvršitelj se obvezuje intervenirati na svaki poziv odmah ili najkasnije u roku 12 sati, a dvaput mjesečno u dogovoru s Bolnicom obaviti cjelokupni pregled i ispitati funkcionalnost svih sustava. Utvrđene kvarove izvršitelj će sam otklanjati o svom trošku, a za zanavljanje dotrajale opreme davati prijedloge odnosno ponude.

Procijenjena vrijednost radova na godišnjoj razini je 155.000 kuna. Ponude se zaprimaju do 15. siječnja na adresu Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5.