ZADAR- Gradsko vijeće donijelo je odluku o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (UPU) prostora vojarne Franka Lisice/Novi Kampus. Još jednu izmjenu plana financirat će Sveučilište u Zadru. Razlog toga je zamjena čestica da se izbjegne rušenje postojećih objekata.

Sa Sveučilišta u Zadru su pojasnili kako je u tijeku priprema tehničke dokumentacije za buduću zgradu STEM odjela s dormitorijem, zbog čega je zatražena izmjena i dopuna UPU prostora vojarne Franka Lisice/Novi Kampus u Zadru.

Izrađivač izmjena zamijenit će pozicije dvaju susjednih objekata pri čemu se ne bi mijenjali propisani gabariti i kubatura objekata. Razlog izmjene je taj što postojeći UPU uz novu gradnju predviđa i rušenje postojećih objekata, što se nastoji izbjeći ovom izmjenom, navodi se u informaciji koju smo dobili sa zadarskog sveučilišta s kojeg najavljuju kako su osigurali novac za prvu fazu gradnje.

Još u travnju prošle godine Sveučilištu u Zadru je odobreno bespovratnih 67.4 milijuna kuna iz EU fondova za gradnju studenskog doma, predviđenog na prostoru atletske staze u bivšoj vojarni. Kad će do nje doći?

Natječaj za izgradnju zgrade studentske menze sa studentskim paviljonima je u pripremi za objavu tijekom siječnja 2019. Do sada su provedena dva kruga prethodnog savjetovanja, navodi se sa Sveučilišta u Zadru. To je prvi kapitalni objekt koji ima i svoj rok provedbe i plan da se novi studentski dom useli u akademskoj godini 2020/2021.

Svojedobno je za cjelokupan plan izgradnje sveučilišnog kampusa po fazama rok bio 2030. godine. Još se nije položio niti jedan kamen temeljac, što bi se napokon trebalo dogoditi u ovoj godini.