ZADAR- Lista prioriteta za najam stanova u vlasništvu Grada Zadra, nakon četiri godine, odlukom Gradskog vijeća produžava se do nove konačne liste, a najdulje do 25. siječnja 2020. godine. Tako je predložio pročelnik za gospodarenje gradskom imovinom Tomislav Korona.

Lista sa 163 imena važila je četiri godine a nije iskorištena jer nema raspoloživih gradskih stanova aniti se planiraju graditi novi, tzv. socijalni stanovi. Nema sumnje kako su se u međuvremenu kod pojedinaca s te liste promijenile okolnosti u odnosu na kriterije koji su bili postavljeni za njeno donošenje.

Rok liste ističe 26. siječnja 2019. godine, a evidentno je da Grad trenutno nema raspoloživih stanova za dodjelu niti je u planu izgradnja novih stanova, navodi Korona koji se poziva na istu situaciju 2009. kada je produžena lista iz 2005.