Druga faza preseljenja Poliklinike je u punom jeku. Ovaj tjedan s preseljenjem na 3. kat započele su ambulante Službe za interne bolesti.

Selidba će se odvijat u nekoliko faza, a dosad su otvorene Gastroenterološka ambulanta, Nefrološka ambulanta i Opća internistička ambulanta. Od četvrtka, 20. prosinca, s radom u prostoru zgrade na Relji započinju Kardiološke ambulante, Endokrinološko-dijabetološka ambulanta i Endokrinološka ambulanta za UZV dijagnostiku.

U trećoj, završnoj fazi preseljenja u Polikliniku bit će otvorene ambulante za audiologiju i vestibulologiju i odjeli za laboratorijsku dijagnostiku, kliničku radiologiju i hemodijalizu. Trenutno je u tijeku izrada troškovnika i specifikacija za nabavku opreme i namještaja.