Županijski vijećnik Marko Pupić-Bakrač uputio je javnosti priopćenje u kojem se osvrće na jučerašnju sjednicuŽupanijske skupštine,

"Doista je nevjerojatno na koji način Željko Lončar vodi sjednice Županijske skupštine Zadarske županije. Nije upoznat sa Statutom i Poslovnikom, Milena Ikić mu stalno nešto šapće, brifira ga. Reagira nepredvidljivo, često ne razumije što je pjesnik, odnosno vijećnik htio reći.

Moju primjedbu da Ante i ja nikada nećemo odustati i da ćemo krepati za govornicom ali da će i oni krepavati zajedno sa nama (vladajuća većina) shvatio je kao prijetnju i zalijepio mi opomenu!?

Na točki Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Narodnog muzeja Zadar u obrani lika i djela Renate Peroš oduzeo mi je riječ i izbacio me sa skupštine. Kolegici Marjani Botić na istoj točci izrekao dvije opomene. Pošto je već bio sam kraj sjednice ovaj put nismo tjerali mak na konac što idući put sigurno hoćemo", priopćio je Pupić-Bakrač.