U organizaciji Terapijske zajednice Mondo Nuovo, Nunić, održan je okrugli stol na temu "Izazovi i poteškoće u radu s ovisnicima na području Zadarske županije". 

Terapijska zajednica Mondo Nuovo Nunić osnovana je u Italiji 1979., a danas broji devet rezidencijalnih centara - osam u Italiji, jedan u Hrvatskoj (50 -ak km od Šibenika), te pruža rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnicima o drugi, kocku i alkoholu.

- Danas i dalje prednjači ovisnost o drogi, ali i dalje imamo, nažalost, stabilan broj alkoholičara, a u zadnjih par godina povećava se broj korisnika ovisnih o kocki. Mi koji radimo godinama u ovom području ne volimo podjelu na lake i teške droge. Niti jedan korisnik naše terapijske zajednice nije krenuo s heroinom, svi su krenuli s marihuanom i onda su nastavili s tabletama, s ecstasyjem i onda su tek došli do heroina. Prije 16 godina, kad sam počela raditi u terapijskoj zajednici, bilo je nezamislivo da će doći netko tko je ovisan samo o marihuani, a zadnjih 4-5 godina javljaju se korisnici kojima su samo marihuana i ecstasy bio problem, dakle nisu završili na heroinu, izjavila je Ivana Buterin Gluić, voditeljica terapijske zajednice, te nastavlja:

- Ne počnete odmah konstatno uzimati droge, no što više uzimate, droga, alkohol ili kocka vas preuzme. Tada to ne uzimate samo radi užitka, već zato što morate. U prosjeku, korisnici zajednice Mondo-Nuovo (300 ljudi koji su prošli kroz nju u 16 godina), već su u 7.-8. razredu počeli sa marihuanom, a oni su sa 15-16 godina bili već "navučeni" na heroin. Prijavljenih ovisnika u Hrvatskoj ima 7 500, to su oni koji su prošli izvanbolničko liječenje ili su bili na bolničkom tretmanu. No ta brojka je 3-4 puta veća. Povećava se broj konzumenata marihuane, speeda, kokaina, ali, na svu sreću, smanjio se broj ovisnih o heroinu.

Prevencija, po riječima voditeljice, trebala bi krenuti od vrtića uz rad s djecom s tehnikama primjerenima njihovoj dobi. Mišljenja je da bi tako bilo puno manje i vršnjačkog nasilja među djecom. Uz to su jako bitni roditelji, pa stoga Mondo Nuovo provodi projekt "Pozitivna mama, pozitivan tata" u kojem se rade radionice sa roditeljima koji imaju malu djecu (stilovi odgojiteljstva, komunikacija i sl.). 

- Svi ovisnici u terapijsku zajednicu Mondo-Nuovo dođu malo "smiriti vode", no nastoje se motivirati da to rade zbog sebe jer tek onda to zaista daje rezultate. Bitno je i da li je korisnik stvarno odlučio zatvoriti taj svoj prošli život ovisnosti i da li je umoran od tog života. Netko tko je prvi put ušao u terapijsku zajednicu, treba mu prosječno tri godine za potpuno izliječenje i resocijalizaciju, doznajemo za kraj od Gluić.

U 2017. godini u Službu za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar javilo se 575 osoba sa prebivalištem u Zadarskoj županiji zbog problema ovisnosti sa psihoaktivnim tvarima, od čega većinu čine opijatski ovisnici (536 osoba). U projekt resocijalizacije Udruge Porat, koja danas broji 51 član, od 2011. godine bilo je uključeno 158 izravnih korisnika (liječenih ovisnika), od čega 30% žena i 70% muškaraca.