Nogometni klub Zadar s.d.d. sazvao je za 10. siječnja sljedeće godine glavnu skupštinu na kojoj će se izabrati novi članovi Nadzornog odbora. Podsjećamo, dosadašnji predsjednik NO-a Mario Paleka izabran je za direktora Turističke zajednice Grada Zadra, što je nespojivo s ovom dužnošću, pa je podnio ostavku na to mjesto.

Umjesto njega u Nadzorni odbor dolazi Damir Knežević iz Poljica Briga, a na mjesto upražnjeno istekom mandata Jakovu Suraću dolazi Šime Kokić iz Pridrage. Nadzorni odbor između sebe bi trebao izabrati novog predsjednika.

Na samoj skupštini prezentirat će se i izvješće Uprave o stanju Društva za dio 2016. godine te 2017. godinu, kao i odluka o prenošenju gubitaka za 2017. godinu u naredno razdoblje, što će se pokriti iz buduće dobiti Društva. Za predsjednika Skupštine predložit će se prof. Josip Bajlo.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa ima svaki dioničar čija prijava pristigne na propisanom obrascu pristigne do ponedjeljka, 7. siječnja 2019. godine.